Koulutuskalenteri

Koulutusvuosi 2019


Työnohjaajakoulutus

Täydellisen koulutusesitteen löydät täältä!

Tämä kaksivuotinen koulutuskokonaisuus (60 op) tuottaa yleisesti hyväksytyn työnohjaajapätevyyden ja kelpoisuuden useimpiin työnohjauksien hankintakilpailuihin. Koulutus on suunniteltu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuosituksen mukaisesti ja koulutuksesta valmistunut työnohjaaja voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. 

Ryhmään valitaan noin 20 osallistujaa kirjallisten hakemusten ja ryhmähaastattelujen perusteella. Koulutus on suunniteltu Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen jäsenille ja koulutukseen valitaan ensisijaisesti Lanekun jäseniä. Jäsenyys tarkistetaan hakuprosessin yhteydessä.

Hakijalta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaavaa tutkintoja, motivaatiota työnohjaukselliseen ja konsultatiivisiin tehtäviin sekä oman alansa työkokemusta vähintään viisi vuotta. Hakijalta toivotaan kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Aika: 30.10.2019 - 12.11.2021
Paikka: Espoo Omnia, Kirkkokatu 16A, Espoo
Hinta: 5000€
Kouluttajat: Mats Hilden, Tarja Janhunen, Nina Nyberg ja Arto Tevalin.

Koulutus antaa valmiuksia muun muassa toivoa yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana sekä valmiuksia ymmärtää yksilön, ryhmän, yhteisön ja organisaatioiden dynamiikkaa. Koulutus on monitieteellinen ja sen ydinalueita ovat muun muassa dialogisuus sekä ohjaukselliset prosessit. Täydellisen koulutusesitteen löydät täältä!


Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) –Peruskurssi

Kaipaatko työhösi käytännönläheistä, näyttöön perustuvaa, arjen merkityksellisiin toimintoihin keskittyvää, konkreettista työvälinettä? Tervetuloa CO-OP –peruskurssille Helsinkiin! Tässä, kahdessa osassa toteutuvassa, kolmipäiväisessä koulutuksessa saat valmiudet CO-OP-menetelmän käyttöön terapiatyössä.

CO-OP on asiakaskeskeinen toimintaterapian interventiomalli, joka pohjautuu kognitiivisen lähestymistavan käyttöön motoristen taitojen oppimisen välineenä. CO-OP perustuu asiakkaan kanssa yhteistyössä asetettuihin, konkreettisiin ja mitattavissa oleviin taitotason tavoitteisiin, joita lähdetään harjoittelemaan kymmenen kerran terapiainterventiossa. Tavoitteenasettelu tehdään asiakkaan kanssa COPM (Canadian Occupational Performance Measure) -arviointimenetelmää käyttäen. CO-OP-menetelmä sopii kaikille asiakkaille, joilla on pulmia päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa. Terapiassa asiakkaalle opetetaan kognitiivisen goal-plan-do-check –toiminnanohjausstrategian hyödyntämistä motorisen toiminnan ohjauksessa. Terapia suunnitellaan dynaamisen toiminnananalyysin pohjalta ja terapeutti hyödyntää interventiomallissa nimettyjä, tietoisia, terapeuttisia keinoja apuna tavoitteiden saavuttamisessa. 

Koulutus toteutuu kahdessa osassa, joista ensimmäisessä, kesäkuussa toteutuvassa kahden päivän osiossa saat haltuusi perusvalmiudet menetelmän käyttöön. Toinen osa toteutetaan myöhemmin syksyllä ja tarkoituksena on, että ehdit ensimmäisen ja toisen osion välissä kokeilla menetelmän käyttöä yhden asiakkaan kanssa. Toinen osa keskittyy siis menetelmän käytön kokemusten jakamiseen ja niistä oppimiseen yhdessä muiden kanssa.

Kouluttajana toimii brittiläinen toimintaterapeutti, tutkija ja Jönköpingin yliopiston professori Dido Green. Koulutuskieli: Englanti

Aika: 3. – 4.6. (osa 1) & 8.11.2019 (osa 2)
Paikka: Helsinki, Malmin sairaala, luentosali. Talvelantie 6, Helsinki.
Hinta: 450€,  Hintaan sisältyy lounas ja iltapäiväkahvit.

Koulutukseen osallistuvan tulee olla Lanekun jäsen. Uuden jäsenen jäsenmaksu 55,- tulee olla maksettu ennen koulutusta. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusehdot laneku.fi/koulutus. Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys pidättää oikeuden peruuttaa koulutuksen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 1.5.2019 saakka!


Puuttuuko jotain?

Ehdota koulutusta koulutustoimikunnalle osoitteella koulutus(at)laneku.fi tai tällä lomakkeella!


 

Menneet koulutukset

Sequential Oral Sensory (S.O.S) Approach to Feeding-koulutus, 2018

Lasten jooga ja tietoisuustaidot terapiatyössä, 2018

AHA (Assisting Hand Assesment)- refresher course, 2018

Vibraation, paino- ja painetuotteiden sekä hengityksen hyödyntäminen lastenneurologisessa kuntoutuksessa, 01/2018

"Vuorovaikutus on yhteinen asia" yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaari, 2017

Faskioiden rooli, tunnistaminen ja hoito fysioterapiassa, 05/2017 ja 09/2017

AAC ja kertominen, 2017

Neljäs Valtakunnallinen iPad kuntoutuksessa ja opetuksessa -seminaari, 2016

Positiivinen psykologia vuorovaikutteisessa terapiatyössä, 2016

Working with Selective Mutism, 2016

Miten sovellan ICF-luokitusta työssäni, 2015

GAS käytännössä, 2015

Magic, Joy and Dreams, 2015

Tukiviittomien syventävä koulutus, 2015

Paino- ja painevaatekoulutus, 2015

Faskian käsittelykoulutus, 2015

Haastavasti käyttäytyvä lapsi, 2014

Magic, joy and dream - koulutus, 2014

Luontevaan vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa - koulutuspäivä erityislasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, 2014

iPad-seminaari, 2014

iPad-peruskoulutus kuntoutuksen ammattilaisille, 2013

Mini-AHA, 2013

Kinesioteippauskoulutus, 2013

iPad-seminaari, 2013

Arvokas arki - mielekäs kieli, 2012

Juhlaseminaari Satakuntatalolla, 2012

Kommunikaation ydintaidot ja niiden opettaminen, 2012
 
Sähkökoulutus fysio-ja toimintaterapeuteille, 2012

iPad-seminaari, 2012